تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 1:20 | نویسنده : مسافر
نگرانـمـــــــــــــــــــــــــ

نگرانـــــــــــِ این روزهاے سختـــــــــــــــــ

نگرانِ تکرارِ تجربهـــــــ 

نگرانم ، نگرانِ تردیدهاے بی امانــــــــــــــــــــــــــ

نگرانِ هجومِ نا امیدے

نگرانم ، نگران ِ ندیدنـــــــِ تو ، حالا که توقفِ تمامِ آرزوهایم ، حکمتِ توستــــــــــــــتاريخ : سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392 | 22:40 | نویسنده : مسافر
دلم امشب ، اشک نمی خواهد

دلم امشب ، ترس نمی خواهد

دلم امشب ،" دست" می خواهد

نه که دستم را بگیرد، نه

که سیلی بزند به هر تفکر احمقانه ای

که سنگ بزند به هر تردیدِ جاهلانه ای

که یک خط بکشد ،روی این همه بی تو بودنتاريخ : چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392 | 21:59 | نویسنده : مسافر

این شبها

روزهای زندگیم را دوره می کنم

.

.

چه بی شمار تکرار شده اند

مشق های تیره ای که معلم روزگار

زیر آنها نوشته :

                                             "ضعبف ، از نو بنویس"تاريخ : جمعه بیست و یکم تیر 1392 | 18:41 | نویسنده : مسافر
رمضان که می آید

                          شعله ای مرده ،جان می گیرد                  

                                                            لا به لای ترکهای خونینِ دلی

    که هنوز ، عاشقِ خدا بودن را

                                                     فقط ؛ ادعا می کند

رمضان ، گرسنگی نیست

                         تشنگی نیست

                                    رمضان حتی ، چشم و زبان و گوش بستن ، نیست

        رمضان ، بلعیدنِ سخاوتِ میزبانیست 

         که به وسعتِ تمامِ توبه های شکسته ، بخشنده استتاريخ : دوشنبه بیستم آذر 1391 | 15:56 | نویسنده : مسافر
دست و پنجه نرم میکنم با شیطان

سرِ طنابِ بندگی

هی من میکشم..

هی او می کشد...

تا سرانجام؛

در زمینِ که نشیند؛ گِرهِ پیروزی

چه جدالِ نابرابریست

من ، خدا را دارم

بیچاره شیطان ، تنهاستتاريخ : دوشنبه بیست و نهم آبان 1391 | 23:31 | نویسنده : مسافر

امشب دلم کمی خدا می خواهد

نه به اندازه امامی

نه به اندازه پیشوایی

نه به اندازه مسلمانِ عاشقی

فقط به اندازه خودم

به کوچکیِ انسانیتم ،به بزرگیِ احتیاجم

خدایا:

امشب را اندکی مالِ من باش
تاريخ : جمعه بیست و یکم مهر 1391 | 22:46 | نویسنده : مسافر
خدای من

چه شبِ سردیست ، امشب

گیر کرده ام در این تنهایی وسوسه انگیز

امشب چقدر محتاجم پا به پای دلم بیایی!

و من ، با صدای قدمهایت آرام شوم

خودخواهیست؟ آری میدانم

تو معبودی و من ...

و من هیچ

ولی چه کنم ؟

دلم در تنگنای سینه دارد خفه میشود

بغضی راه فریادم را بسته

دوست دارم قدم بزنم ، تا صبح

در هوای زلالِ تو
تاريخ : یکشنبه نهم مهر 1391 | 0:44 | نویسنده : مسافر
 حالـِ دلمـ طوفانیستــــــ

بادبانها را بکشید

زیر شلاقــِ امواجـــِ حسودِ لذاتـــــِ دنیویــــــ

هنــوز رویــــ عرشهـــ ایستاده امــــ

تکیهــ  بر لبخندِ خالقیــــ

کهـــ مخلوقشـــ را می آزماید ، اما

تنـــها نمیگذارد...تاريخ : دوشنبه سوم مهر 1391 | 12:12 | نویسنده : مسافر
آی خدا

من گنهکارم

مگر نه اینکه دور بودن از تو

بزرگترین گناهِ من است

چه بی اسلام بخوانندم ، چه مسیحی نما

اهمیتی ندارد!!

که برای تو بنده ،بنده است 

مگر علی با تمام معصومیتش نالهء بخشش سر نمیداد؟

و سجاد همواره بر آستان بندگیت دم از استغفار نمیزد؟

برای من دستهای تو کافیست 

و نگاه مهربانت...

بگذار آنها با اسلامِ خویش بمانند

من هم با" تو"
تاريخ : شنبه یکم مهر 1391 | 9:53 | نویسنده : مسافر
نمیدانم چه جکمتی دارد

به محض اینکه دم از توبه میزنی

انگار پرِ سیمرغ گونهء شیطانک ها را آتش زده باشی

حلقه میزنند دورو برت

دستهایشان را روی دستت حس میکنی

و چشمهایشان را رو به رویت ، زل زده در چشمانِ وحشت زدهء تو

درآغاز آرام و بعد محکم دستت را می گیرند و تو را می کشند به راهِ پیش از این رفته!

و تو...

و تو ، سرت را ملتمسانه بالا میگیری

و فریاد میزنی:

"خدایــــــــــــــــــــــــــــــا: نزار منو ببرن"

                                        "نزار منو ببرن"